Technologie PDF Tisk

Systém Qleen je známý pro svou spolehlivost již řadu let. Vždyť již v roce 2005 získal Evropskou cenu za originální inovaci.

Dříve byl celý systém známý pod názvem PuraQleen. Při rozrůstání výrobkové řady bylo však třeba začít rozlišovat jednotlivé sekce. Proto je dnes celý modulový systém založený na demineralizaci vody nazývaný QLEEN.

Stroje PURAQLEEN

Stroje PURAQLEEN představují základ celého systému, s trochou nadsázky lze řící, že jsou jejím srdcem.

Technologie demineralizace vody je založená na iontové výměně. Tato technologie má stoprocentní účinnost - tedy výsledkem je voda naprosto prostá minerálů.

Proč demineralizovaná voda?
Obyčejná voda z kohoutku vždy obsahuje minerály - v závislosti na jejich množství se určuje takzvaná tvrdost vody - čím tvrdší voda, tím větší obsah minerálů v ní. Minerály mají často negativní dopad na okolí kolem nás. Minerální voda může být dobrá pro náš organismus, ale rozhodně ne pro náš dům, naši pračku, naši myčku nádobí.
Minerály ve vodě jsou původcem vodního kamene - nánosu minerálů. Podobně je tomu i při čištění - minerály jsou nežádoucí složkou vody, která čištění komplikuje, zhoršuje. Při mytí oken jsou právě tou složkou, která po zaschnutí na skle způsobuje skrvny a šmouhy. Jsou tou složkou, která zabraňuje správnému fungování chemie. Proto je třeba je z vody odstranit - odfiltrovat.

Princip demineralizace iontovou výměnnou
Voda je proháněná filtrační směsí (ionexem), která je složená s pryskyřičných ložisek (aktivní uhlí). Toto uhlí za pomoci iontové výměny přitahuje minerály, jako magnet. Nabaluje je na sebe a výsledkem je voda, jež minerály neobsahuje.

Výhody demi(neralizované) vody při mytí

1. Díky snaze dostat se do své původní (naturální) podoby má sama o sobě lepší čistící účinky - rozpouští špínu.

2. Je plně ekologická - není škodlivá vůči člověku, zvířatům, či rostlinám. Po tom, co steče z čištěného povrchu, se stává obyčejnou vodou.

3. Nezanechává po sobě žádné stopy - po vyschnutí je povrch čistý, prostý skvrn a šmouh. Skla není třeba stírat stěrkou.

4. Díky odstranění veškerých nečistot je povrch "antistaticky ošetřený" - nové nečistoty se nemají na co vázat a tak se snáze odstraňují. Solární panely získávají lepší samočistící schopnost, opláštění budov se lépe opakovaně čistí - špína se nemůže na povrchu tak dobře udržet.

5. Lépe reaguje s chemií, pokud je třeba ji použít. Díky nulovému podílu minerálů ve vodě nemusí chemie tyto minerály rozpouštět před tím, než začne reagovat se špínou na čištěném povrchu. Díky tomu lze chemii více ředit, při čemž se zachovává její účinost.